Header image

Pamati, Montāža un Apsekošana

Anchoring.

For safety and stability, the equipment needs to be properly secured. HAGS equipment is supplied for different types of ground installation. Contact your HAGS representative for more information or read more about anchoring and colour options here (PDF).

Montāža.

Transportēšanas prasības un vides aspekti nosaka HAGS aprīkojuma piegādi vienā no trīs sekojošajiem veidiem: nesaliktā veidā, ar iepriekš samontētām daļām, vai pilnībā samontētas ierīces.  Lai pārliecinātos, ka ierīces tiek samontētas droši un atbilstoši, montāžas un uzstādīšanas darbi  jāveic pilnībā atbilstoši montāžas instrukcijām, kuras iekļautas visos HAGS produktos. Aprīkojums jāuzstāda kvalificētam personālam. Kļūdas montāžas procesā var novest pie drošības apdraudējuma un pie samazinātas vai spēku zaudējušas garantijas.  Ja papildus montāžas instrukcijas ir nepieciešamas, lūdzu sazinieties ar HAGS pārstāvi. Lai izvairītos no negadījumiem, montāžas zona pilnībā jānodala no piekļuves līdz pilnīgai darbu pabeigšanai.

Apsekošana.

Kad montāžas dari ir pabeigti, un rotaļu ierīces ir droši vietā, ir jāveic drošības,  funkcionalitātes un montāžas pārbaude. Jebkuras nobīdes vienmēr jāizlabo pirms ierīces nodošanas lietošanā.